תקנון והשתתפות בתחרות צילום LG yphoto

ברוכים הבאים לתחרות הצילום LG yphoto (להלן: "התחרות" או "הפעילות").

התחרות מנוהלת על ידי ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) (להלן: "ידיעות אינטרנט") באמצעות אתר האינטרנט אשר כתובתו: http://yphoto2016.ynet.co.il/  (להלן: "האתר" או "אתר הפעילות").

מעניקי הפרסים בתחרות הם גליית יפו ו-LG Electronics ישראל (להלן: "מעניקות הפרסים"). 

ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בתחרות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר Ynet בכתובת www.ynet.co.il הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של ynet ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם.

אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש ותקנון זה, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה בתקנון זה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.       התחרות פתוחה אך ורק: למשתתפים בגילאי 18 ומעלה, שהינם תושבי ישראל.

2.       בתחרות יוכלו להשתתף צלמים מקצועיים, חובבים ולמעשה כל אחד, שיעמוד בתנאיה, כמפורט להלן.

3.       במסגרת התחרות גולשי האתר (להלן: "המשתתפים") יוזמנו לשלוח צילום אחד או יותר שלהם (לפי העניין: "צילום" או "צילומים"), על מנת להשתתף בתחרות.

4.       למעט אם צוין אחרת ובמפורש בתקנון זה, השימוש בלשון יחיד ו/או רבים ביחס ל"צילום" או "צילומים" או "תוכן" או "תכנים", יתפרש באופן דומה.

5.       תמונות שצולמו במצלמות שאינן מצלמות מובנות בתוך מכשירי טלפון סלולאריים חכמים (סמארטפונים), נדרשות להישלח לשם השתתפות בתחרות, בלא שעברו מניפולציה בוטה באמצעות תוכנות לשינוי קבצים כגון Photoshop ואחרות. מגבלה זו אינה חלה על צילומים שיצולמו במכשירי טלפון סלולאריים חכמים (ככל ששונו באמצעות אפליקציות פילטרים מקובלות: snapchat, אינסטגרם וכיו"ב). המטרה, שמירה על איכות הצילום המקורית ככל שניתן, כדי לקיים תחרות שעוסקת בכשרון הצילום של המשתתפים.

6.       במסגרת משלוח התמונות, המשתפים ידרשו למלא שאלון פרטים אישיים ולבחור קטגוריית תוכן שבה הם מעוניינים להתחרות על בסיס הצילום שהעלו (upload) לאתר הפעילות; וכן מסלול תחרות מבין אלה המפורטים להלן:

קטגוריות

הסבר לגבי כל קטגוריה (הסבר בלתי מחייב***)

מים

קטגוריה זו נבחרה להיות "הנושא המנחה" של התחרות לשנת 2016.

בקטגוריה זו ניתן להגיש מגוון רחב של צילומים עם פרשנויות שונות לנושא המים, כולל צילומים שבהם המים לא מופיעים בעצמם, אולם השפעתם ניכרת בהם.

פורטרט

בקטגוריה זו ישתתפו צילומי דיוקן. יתקבלו גם צילומי סטודיו וגם צילומי חוץ. 

טבע

בקטגוריה זו ישתתפו צילומי נופים, בעלי חיים, יצורים חיים,מהצומח וכל דבר העונה על ההגדרה של טבע וסביבה.

דוקו

בקטגוריה זו ישתתפו צילומים המשקפים את המציאות הניצבת מול הצלם, לא מציאות שהוא יצר. תמונות מבויימות ייפסלו.

בקטגוריה ניתן להגיש גם צילומי רחוב.

דת וחברה

בקטגוריה זו ישתתפו צילומי מסע, תרבויות, דתות, טכסים ומסורות, אירועים תרבותיים בארץ ומסביב לעולם.

סדרה*

בקטגוריה זו ניתן להגיש סדרת צילומים העוסקת בנושא אחד ומספרת סיפור אחד. מומלץ להתייחס לסדר העלאת הקבצים, כי בסדר זה השופטים יראו הצילומים.

* ראה להלן מגבלת כמות צילומים למשלוח סדרת צילומים.

תיק עבודות צלם**

קטגוריה זו מיועדת לצלמים שתיק העבודות שלהם מציג חותם אישי. על תיק העבודות לכלול מגוון עבודות ולא אובייקט/גוף עבודה אחד.

** ראה להלן מגבלת כמות צילומים למשלוח תיק עבודות צלם (פורטוליו).

סלולר (סמארטפון)

בקטגוריה זו ישתתפו צילומים שצולמו במכשירים סלולאריים בלבד, ללא כל מגבלה ביחס לנשוא ו/או סגנון הצילומים.

·         בכלל הקטגוריות להוציא קטגוריית הסלולר, יתקבלו לצורך השתפות בתחרות, אך ורק צילומים שצולמו במצלמות שאינן מצלמות סלולר (מצלמות מובנות בתוך מכשירי טלפון סלולאריים חכמים (סמארטפונים)).

·         * סדרה - צבר של בין חמש (5) לעשר (10) צילומים בלבד, באותו נושא. ממילא סדרה חייבת להיות מוגשת באופן כזה שכלל הצילומים שמרכיבי אותה, ישויכו לאותה קטגוריה ומסלול בתחרות.

·         ** תיק עבודות צלם (פורטפוליו) - צבר של בין אחד עשר (11) לחמישה עשר (15) צילומים בלבד. ממילא תיק עבודות צלם (פורטפוליו) חייב להיות מוגשת באופן כזה שכלל הצילומים שמרכיבים אותו, ישויכו לאותה קטגוריה ומסלול בתחרות.

·         *** בנוגע להסברים לגבי מהותה של כל קטגוריה - הגדרת הקטגוריות, איננה מדע מדויק, ולכן הוראת סעיף 8 עשויה לחול על מלאכת מיון ושיוך התמונות שהגולשים ישלחו, על ידי וועדת השיפוט. כך למשל צילום של מפל מים, עשוי להיות משויך על ידי וועדת השיפוט לקטגוריות "מים", למרות ששולח הצילום, ביקש לשייכו לקטגוריית "טבע".

7.       וועדת השיפוט, תהא מורכבת מפאנל השופטים הבא:

                     א.         אוצר ראשי לתחרות ולתערוכה, מר עודד בלילטי. צלם עיתונות, עובד עבור סוכנות AP. זוכה פרס פוליצר;

                      ב.         מר יון פדר, עורך ראשי ידיעות אינטרנט.

                      ג.          מר אלדד רפאלי,  צלם אוצר ואמן, יזם את פסטיבל הצילום הבינלאומי;

                      ד.         מר ניר (שוקו) כהן, עורך בכיר ynet;

                     ה.          מר פבל וולברג, צלם דוקומנטרי;

                      ו.           מר אלכס ליבק, צלם עיתונות;

                      ז.           מר פליקס לופה, צלם רחוב דוקומנטרי וסטנוגרפי;

                     ח.          גב' מירי דבידוביץ', צלמת  פרסום,אפנה ואמנות;

                     ט.         גב' יהודית גואטה,  אמנית, צלמת ואוצרת, ראש תחום צילום מעשי בחוג לתקשורת צילומית - מכללה אקדמית הדסה;

                      י.          עו"ד ירון קליין, מנכ"ל חברת אתרים;

8.       וועדת השיפוט, תהא רשאית לשנות בחירה של משתתף שבחר להתמודד באמצעות צילומים ששלח בקטגוריה מסוימת לקטגוריה אחרת וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת השיפוט ובין היתר, במידה וועדת השיפוט תסבור, כי: בחירתו של המשתתף איננה משקפת את כוונת עורכי התחרות בהגדרתם את קטגוריות הוכן השונות בתחרות וכי הצילום שנשלח על ידו מתאים יותר לקטגוריה אחרת; על פי מידת ההיענות והשתתפות בין הקטגוריות השונות (למשל וועדת השיפוט תהא רשאית לנתב משתתפי מקטגוריה שזכתה להשתתפות פופולארית יותר להשתתפות מינורית יותר. ככל הנראה ניתוב זה יוכל גם להגדיל את סיכויי הזכייה של המשתתף שבחירתו שונתה בהתאם לאמור); וכיו"ב שיקולים נוספים.

9.       ההשתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום למשתתף שיבחר לשלוח צילום אחד (1) בלבד, במסגרתה. משלוח צילום שני ו/או יותר במסגרת התחרות, יהא כרוך בתשלום אחיד בסך 10 ₪ (כולל מע"מ) לכל צילום שישלח (למעט הראשונה). סכום ההשתתפות נתון אפוא לשיקול דעתו של כל המעוניין לשלוח צילומים לתחרות. להסרת ספק, השתתפות באיזה מהקטגוריות ו/או המסלולים באמצעות משלוח צילום (1) אחד, כמוה כהשתתפות בתחרות ומשכך, החל ממשלוח הצילום הנוסף ו/או יותר (לצורך הגדלת סיכויי הזכייה), יחויב השולח בתשלום (אף אם הצילום השני נשלח לקטגוריה אחרת מהראשון, וכן הלאה). יתכן כי סליקת התשלומים נשוא ההשתתפות בתחרות, תאפשר אך ורק באמצעות אמצעי תשלום מסוימים בלבד (אך לא בכולם, כגון כלל כרטיסי האשראי וכיו"ב).

10.   יובהר - הגורמים שמנהלים ו/או עורכי התחרות ו/או וועדת השיפוט, אינם מתחייבים, שצילומים שישלחו במסגרת התחרות, יראו אור ו/או פרסום כלשהו באתר הפעילות וממילא אין הם מתחייבים לכך שמי מהמשתתפים יזכה בפרס כלשהו במסגרת התחרות. ויודגש, גם העדר פרסום, לא יקנה למשתתף זכות לקבלת החזר כספי ששילם בעבור השתתפותו בתחרות, מעבר לזכויות המוקנות לו בדין.

11.   וועדת השיפוט תבחר המשתתפים הזוכים בתחרות בהתבסס על הצילומים ששלחו, וזאת בין היתר אגב בחינתם מבחינת: מקוריות, חדשנות, ייחודיות, יצירתיות, מידת הלימתם לקטגוריה שבמסגרה שולבו הצילומים; השוואת צילומי הזוכים לצילומי משתתפים אחרים באותה קטגוריה (וכן השוואה בין צילומי הזוכים בינם ובין עצמם, לאור העובדה שבכל קטגוריה ישנם מספר זוכים). בהקשר זה, המשתתפים בתחרות, מצהירים כי מודעים לכך ומסכימים, שבחירת הזוכים על בסיס הצילומים ששלחו, אינה "מדע מדויק" וכי אין ולא תהיה להם כל טענה באשר לאופן הבחירה של הזוכים בתחרות, שיטת הבחירה וחברי וועדת השיפוט, בין אם שילמו במסגרת השתתפותם בתחרות ובין אם לאו.

12.   להלן הפרסים לזוכים בתחרות:

                     א.         הזוכה במקום הראשון בכל אחת מהקטגוריות (זוכה אחד (1) במקום הראשון בכל קטגוריה): מים, פורטרט, טבע, דוקומנטרי, דת וחברה, תיק עבודות צלם ו-סדרה, יקבל פרס כספי בסך 2,500 ₪.

                      ב.         הזוכה במקום הראשון בקטגוריה סלולאר (סמארטפון) (זוכה אחד (1) במקום הראשון בקטגוריה זו), יקבל סמארטפון LG , דגם G5 , בצבע כסף או טיטניום או זהב (נתון להחלטת החברה מעניקת הפרס).

                      ג.          כמו כן, הצילומים שיזכו את הזוכה במקום הראשון בכל קטגוריה, כמו גם את הזוכים במקומות השני והשלישי בכל קטגוריה (סך הכל, זוכה אחד במקום הראשון, זוכה אחד במקום השני וזוכה אחד במקום השלישי בכל קטגוריה), יוצגו באתר הפעילות בתור הצילומים הזוכים לפי מיקומם בכל קטיגוריה וכן בתערוכה מסכמת של התחרות, שתקיים במהלך ימים 7 ועד 16 ליולי 2016, בשטחי חוץ מנמל תל אביב, דרך רצועת החוף ועד לנמל יפו. שהודעה עליה תימסר לזוכים כאמור.

                      ד.         ככל שיתקיימו תערוכות המשך לתערוכה המסכמת, אזי צילומי הזוכים בשלושת הקומות הראשונים בכל קטיגוריה יוצגו גם במסגרתן של תערוכות המשך כאמור.

                     ה.         לוועדת השיפוט יהא שיקול הדעת לבחור צילומים נוספים שנשלחו על ידי משתתפי התחרות שצילומיהם בלטו לטובה (ככל הניתן, משתתפים אחרים שלא זכו בתחרות), לפרסום ו/או הצגה באתר הפעילות ו/או בתערוכה המסכמת ו/או בתערוכות ההמשך וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לשיקולי השפיטה.

                      ו.          בנוסף על האמור, וועדת השיפוט תבחר השנה את פרס "צלם השנה" ופרס "תמונת השנה", מקרב משתתפי התחרות: צלם השנה הנבחר, יקבל פרס כספי בסך 15,000 (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) ₪ בלבד; ואילו המשתתף ששלח את הצילום שנבחר לתמונת השנה (זו יכולה להיבחר גם מתו תיק עבודות צלם ו/או סדרה), יקבל גם הוא פרס כספי בסך 10,000 (עשרת אלפים שקלים חדשים) ₪ בלבד. ככל שצלם השנה והמשתתף ששלח את תמונת השנה, לא יכללו מבין שלושת הזוכים במקומות הראשונים בכל קטגוריה כאמור, אזי הצילומים שזיכו אותם בפרסים נשוא סעיף זה, יפורסמו ו/או יוצגו גם הם באתר הפעילות ובתערוכה המסכמת ו/או בתערוכות ההמשך. 

                      ז.          הפרסים הכספיים במסגרת התחרות ימסרו לזוכים במזומן/המחאה משוכה על שמם, על פי פרטים שמסרו באתר הפעילות. ההמחאות תצאנה משוכות בעבור הזוכים הרלבנטיים מטעם גלריית יפו. דחה הזוכה את מועד הפקדת הפרס, נשוא זכייתו, עד למועד שבו הבנק שבו בחר להפקיד ההמחאה, סרב להפקיד ההמחאה, לא תהא לו בגין כך כל טענה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות.

                     ח.         ככל שתחול על מי מהזוכים חבות מס בגין הפרס הכספי שבו זכה, תהא זו אחריותו המלאה והבלעדי לשאת ולשלמו כדין. ידיעות אינטרנט תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקזז את שווי המס מגובה הפרס שיוענק לזוכה, אלא אם ימציא אישורים שיניחו דעתה לגבי זכאותו של הזוכה לקבל את מלוא  הפרס הכספי בסכום הנקוב בתקנון זה.

13.   רישיון להצגה באתר הפעילות, בתערוכה המסכמת ותערוכות המשך - בעצם השתתפותם בתחרות, מאשרים המשתתפים, להציג את הצילומים ששלחו במסגרת אתר הפעילות ו/או במסגרת התערוכה המסכמת (ו/או במסגרת תערוכות המשך ככל שתקוימנה), ללא עלות למעט מתן קרדיט בהיקף ובמידה מקובלים, ללא מגבלת זמן ומיקום ותחת מיתוג של הגורמים המנהלים ו/או העורכים ו/או נותני החסות לתחרות. לצורך הצגת הצילומים בתערוכות, הנהלת התערוכות תהא רשאית להגדיל הצילומים, לצורך הצגתם כמקובל לקהל באי התערוכות. יובהר כי הרשאה זו, ניתנת על ידי משתתפים בתחרות, בין אם שילמו במסגרת השתתפותם ובין אם לאו.

                     א.         זוכים שקיבלו הודעת זכייה ידרשו להעביר בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעת זכייתם, את הקבצים המקוריים של צילומיהם הזוכים בתחרות, אל כתובת הדואר האלקטרונית של אוצר התחרות וזאת כתנאי למימוש זכייתם (הן בפרס כספי והן בפרסים אחרים, לפי מידת הרלבנטיות לאותם זוכים). הקבצים המקוריים, ישמשו לצורך הגדלת הצילומים והצגתם במסגרת התערוכות. לוועדת השיפוט שמורה הזכות, לשלול זכייתו של זוכה שלא ישתף פעולה ולא ישלח קבצים מקוריים כמבוקש. פרטי הדוא"ל של אוצר התערוכה ימסרו לזוכה במועד שבו תימסר לו הודעת הזכייה.

                      ב.         כמו כן, ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמי בקרב עורכי התחרות ו/או נותנת החסות לתחרות, תהיינה רשאיות להציג את הצילומים הנבחרות הנבחרים בתחרות מעת לעת באתר ynet, באתר הפעילות ו/או מחוצה להם לרבות פרסומי דפוס בעיתון ידיעות אחרונות, במטרה לקדם התחרות, לפי שיקול  דעתה הבלעדי.

                      ג.          ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי ו/או עורכי התחרות, שומרים לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שימצאו לנכון. מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בתחרות, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של התחרות ו/או ידיעות אינטרנט. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום שמו, פרטיו דמותו והצילום, ששלח במסגרת סיקור התחרות והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד הגופים כאמור ברישא סעיף זה, בקשר לכך.

14.   משתתפי שצילומיהם יבחרו להיות מוצגים במסגרת התערוכה המסכמת ו/או תערוכות המשך ככל שתקיימנה, יקבלו הזמנה לתערוכות אלה, עם פרטים בנוגע למועדיהן במהלך שנת 2016 ומיקומן.

15.   לצורך קבלת הפרסים הכספיים ומכשיר הסמארטפון נשוא הזכייה בקטגוריית הסלולאר, יתבקשו הזוכים בתחרות, לגשת למשרדי ידיעות אינטרנט, ברח' נח מוזס 1 בראשון לציון (לאחר תיאום מראש. ידיעות אינטרנט תהא רשאי לשנות את מיקום קבלת הפרסים והודעה על כך תימסר לזוכים הרלבנטיים), לאחר שיקבלו הודעה על זכייתם. ההודעה תימסר לזוכים על ידי נציג ידיעות אינטרנט ו/או גלריית יפו ("הנציג") באמצעות פרטי הקשר שהשאיר המשתתף באתר הפעילות. במועד איסוף הפרס, על הזוכה תחול החובה להציג תעודת זהות או תעודה מזהה מקובלת אחרת עם תמונה ופרטים מזהים וכן לחתום על אישור איסוף הפרס, המצ"ב כנספח א' לתקנון זה. הפרס לא יימסר לגורם אחר שאינו הזוכה בעצמו בכל מקרה ומכל סיבה שהיא.

                     א.         האחריות לתקינותו ותחזוקתו של מכשיר הסמארטפון, חלה על LG Electronics ישראל, כתובת: הסדנאות 10, הרצליה פיתוח בהתאם למדיניותה.

16.   הודעה לזוכים על זכייתם בתחרות, תימסר להם בתוך ועד שבעה (7) ימי עבודה ממועד סיומה של תקופת משלוח הצילומים כהגדרתה בסעיף 25 להלן.

17.   במידה ולא יעלה בידי הנציג לאתר במשך 72 שעות (ממועד התחלת מסירת ההודעות לזוכים בתחרות), איזה מהמשתפים שזכו בתחרות באיזו מהקטגוריות, שמורה לעורכי התחרות לבטל זכייתו ולהעבירה באופן בלתי חוזר למשתף אחר במקומו לי שיקול דעת וועדת השיפוט (וככל וניתן למשתף שזכה בדירוג אחריו), בלא שתהא לזוכה שזכייתו בוטלה כאמור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה בקרב עורכי התחרות. ודוק, במידה ונפלה טעות במסירת פרטי הקשר שמילא משתתף באתר הפעילות, האחריות על כך חלה עליו במלואה ובאופן בלעדי וכך גם במידה ופרטים שמסר משתתף באתר הפעילות, לא נשמרו במערכות הטכנולוגיות של אתר הפעילות מכל סיבה שהיא.

18.   במידה ויוודע לידיעות אינטרנט ו/או מי מעורכי התחרות במעמד מסירת הפרס ואף לאחר מכן, כי איזה מהזוכים הפר את תנאי תקנון זה (למשל, כי המדובר בזוכה שהינו קטין), או אז תהא לידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מצד עורכי התחרות, הזכות לפסול זכייתו ו/או להעבירה למשתתף אחר.

19.   ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מצד עורכי הפעילות, לא יחובו ו/או ידרשו לשאת בהוצאותיהם האישיות של מי ממשתתפי התחרות לרבות עלויות הפקת צילומים, פיתוחם, מימון השתתפותם, עלות נסיעות וכיוצא באלה.

20.   יודגש, המשתתפים בתחרות מצהירים כי הם מודעים לכך, שהפעילות נעשית על גבי פלטפורמה דיגיטלית/אינטרנטית ומשכך, יתכנו תקלות בתפעולה השוטף, ממשקי המשתמש בה, שמירת קבצים ו/או פרטים שמשתתפים בתחרות מסרו במטרה להשתתף בה ועל כן לא תחול על ידיעות אינטרנט כל אחריות בקשר עם תקלות כאמור.

21.   על הצילום להיות יצירתו ובבעלותו המלאה והבלעדית של השולח!

22.   על הצילום ו/או במסירתו, אין משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר.

23.   המשתתף מתחייב כי אם וככל שמופיע בצילום אדם כלשהו - אותו אדם נתן הסכמתו כמפורש וכדין להופיע בצילום ולשימוש בצילום כמפורט בתקנון זה. ככל שהמופיע בצילום הינו קטין, הצלם אחראי לקבל מהוריו ו/או אפוטרופוסיו של המצולם את כל האישורים הנדרשים לצילומו וכן לפרסום תצלומו ככל שתפורסם כפועל יוצא מהשתתפותו של שולח הצילום בתחרות, על פי הוראות תקנון זה.

24.   את הצילומים  לצורך השתתפות בתחרות, ניתן לשלוח החל מיום 4 ביוני 2016 בשעה 00:01 ועד ליום 27 ביוני 2016 בשעה 00:00 (חצות) (להלן: "תקופת משלוח הצילומים").

25.   ידיעות אינטרנט ו/או  מי מטעמה בקרב עורכי התחרות ו/או וועדת השיפוט, יהיו רשאים לוודא את זהות שולחי הצילומים, היותם בעלי קובץ הצילומים המקורי, בקשת קבצי הצילומים המקוריים לוידוא שלא נעשו בהם מניפולציות עריכה בניגוד לאמור בסעיף 5 לתקנון זה, בכל שלב ובכל דרך שיראו לנכון, לרבות פנייה למשתתפים באמצעות פרטי יצירת הקשר שמסרו בסמוך למשלוח הצילומים באתר הפעילות. זאת הן במהלך ימי התחרות והן לאחר סיומה ואף לאחר מסירת הפרסי לזוכים. יודגש, וידוא כאמור יכול שיעשה גם מול הזוכים, לאחר שהפרסים נמסרו לידם.

26.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Boot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בתחרות.

27.   במעמד קבלת הפרס, הזוכה יידרש לאשר שוב, על פי האישור המצ"ב כנספח א' להסכם זה, כי נמסר לו כל המידע שביקש בקשר לתחרות בכלל ובקשר לתקנון ולפרס בפרט וכי הינו עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

28.   לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה: "בני משפחה המתגוררים באותה כתובת").

29.   הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל פרס חלופי שווה ערך לשווי הפרס הכספי ו/או פרס אחר במסגרת התחרות.

30.   מובהר כי טיבם ומימושם של הפרסים בכל הנוגע להצגת היצירות בתערוכה המסכמת ותערוכות ההמשך ובפרט תערוכת הנושא המנחה לשנת 2016 ("מים"), הינם באחריותה המלאה, הבלעדית והמוחלטת של גלריית נמל יפו וכי ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר עם אלה ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו בגינם.

31.   הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה.

32.   ידיעות אינטרנט ו/או מעניקות הפרסים שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס הרלבנטי לפי העניין בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

·        חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

·        סירוב הזוכה להצטלם עם ו/או בקשר לפרס.

·        סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס ו/או קבלת הודעה על זכאותו לפרס.

·        הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם מעניקת הפרס הרלבנטית ו/או ידיעות אינטרנט.

·        הזוכה לא התייצב לקבל ו/או לממש את הפרס לפי העניין באופן אישי ככל שנדרש לעשות כן.

·        כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

·        הפרת תקנון זה.

33.   יובהר כי מסירת פרטים מצד המשתתף באתר הפעילות, עשויה לשמש את ידיעות אינטרנט לצורך ניהול התחרות, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים למעניקות הפרס הרלבנטיות וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, בהתאם לאמור בתקנון זה.

34.   בנוסף לאמור לעיל ניתנת לידיעות אינטרנט הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ynet בכתובת (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049364,00.html) וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

35.   ידיעות אינטרנט רשאית להציג בפניך באתר הפעילות, את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט (וצדדים שלישיים הקשורים עימה) תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט או של צדדים שלישיים, בכפוף לאישור מפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי ידיעות אינטרנט והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורף ההשתתפות בתחרות. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי/פרסומי כאמור, ידיעות אינטרנט תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לתחרות במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור. תוכל בכל עת לפנות לידיעות אינטרנט לכתובת service@y-i.co.il ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של ידיעות אינטרנט ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של ידיעות אינטרנט.

36.   עובדי ידיעות אינטרנט, גלריית נמל יפו, חברי וועדת השיפוט ו/או מעניקת הפרס חברת LG Electronics ישראל וגלריית יפו ו/או מי מטעמם ובני משפחותיהם. בסעיף זה "בן משפחה" - לרבות בן-זוג, הורה, ילד, אח או אחות, אינם רשאים להשתתף במסגרת התחרות.

37.   ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בתחרות באופן זמני ו/או קבוע ו/או לבטל את זכייתך בפרס, אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תקנון זה ו/או את תנאי השימוש הכלליים של אתר ynet, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת התקנון ו/או תנאי השימוש כאמור, על ידך ו/או מי מטעמך ו/או בעבורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

38.   ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה ו/או לשנות מועדים במסגרתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, במקרה שבו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה, אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידיעות אינטרנט רשאית לשנות מכל סיבה שהיא, את מבנה, תוכן, נהלי התחרות, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא תפרס על כך הודעה מראש ככל שניתן, באתר הפעילו ו/או במסגרת תקנון זה.

39.   השתתפותך בתחרות מהווה הסכמה מלאה לתנאיה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה, בגין תכונות התחרות, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, והכללים בדבר הזכייה בפרסים. ידיעות אינטרנט ומעניקת הפרסים אינן מתחייבות שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת.

40.   בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לידיעות אינטרנט ו/או וועדת השיפוט לפי העניין, זכות הכרעה בלעדית והכרעה זו תהא סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בתחרות ו/או מי מטעמם.

41.   מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, במסירת צילום באתר הפעילות, הינך נדרש לעמוד בתנאיו של ההסכם למשלוח תכנים ל-ynet המופיע בקישור http://go.ynet.co.il/newform/terms ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

42.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידיעות אינטרנט רשאית לפסול צילומים לא ראויים, מפרי חוק וכיו"ב ו/או אשר זהות שולחיהם לא ניתנת לאימות. כמו כן, הינך מאשר כי אתה נותן בזאת את הסכמתך לבדיקת הצילומים כאמור מבלי שיהיה בזכותה זו של ידיעות אינטרנט כדי לגרוע מאחריותך כאמור בתקנון זה ו/או כדי להטיל על ידיעות אינטרנט אחריות כלשהיא בעניינים שהינם באחריותך כאמור.

43.   ידיעות אינטרנט ו/או מעניקות הפרסים אינן נושאות בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בתחרות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב שלך ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בתחרות, מועד השתתפותך, או הצילום ששלחת לצורך השתתפותך בתחרות).

44.   ידיעות אינטרנט לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בינך ובין צד שלישי כלשהו. לדוגמא, יודגש כי במידה וצילום כלשהו הוגש במשותף על ידי יותר מצלם אחד, אזי החלוקה בפרס במקרה של זכייה, הינה באחריותם המלאה של המשתתפים שבחרו להשתתף בתחרות במשותף; וידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות, לא יהיו אחראים ולא ידרשו להכריע לגבי זכאותו של מי מהמשתתפים במשותף, בפרס שהצילום ששלחו זיכה אותם בו ו/או בחלקו. ככלל, ככל שבמסגרת אתר הפעילות, מולאו שמותיהם של יותר מצלם / משתתף אחד במסגרת רצף גלישה שבו הוטענו צילומי םלצורך השתתפות, תהא ידיעות אינטרנט רשאית להתייחס לשם הראשון שמולא, בתור שמו של הזוכה היחיד באותו הפרס. מבלי לגרוע מהאמור, ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב מארגני הפעילות יעשו כל מאמץ לאפשר לזוכים במשותף, לקבל קרדיט על שמם במסגרת פרסום הצילום שזיכה אותם בפרס כאמור, בהתאם לאמור בתקנון זה ואולם השמטת קרדיט לזוכה הנוסף (ששמו הופיע שני באתר הפעילות), לא תקים לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה בקרב מארגני הפעילות.

45.   הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות ו/או מעניקת הפרס, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

46.   ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות ו/או מעניקת הפרס, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם תחרות זו ובפרט בקשר עם הפעולות שתנקוט לצורך ו/או בקשר עם השתתפותך בתחרות.

47.   הנך מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות ו/או מעניקת הפרס, מייד עם דרישתן הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה של צדדים שלישיים כלפין (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) בגין הפרתך במישרין ו/או בעקיפין, את תקנון זה ו/או את תנאי השימוש הכלליים ו/או את מדיניות הפרטיות של אתר ynet ו/או באם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

48.   כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של ידיעות אינטרנט, או של צדדים שלישיים שידיעות אינטרנט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בתחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ידיעות אינטרנט בכתב ומראש.

49.   הנך מצהיר בזאת שכל הזכויות לרבות זכויות היוצרים בצילום המועבר לידיעות אינטרנט במסגרת אתר הפעילות ו/או תחרות, הוא בבעלותך המלאה והבלעדית וכי התוכן צולם על ידך בלבד; או לפי הזמנתך ובמקרה זה למצלם אין ולא יהיו זכויות כלשהן בתוכן על פי המסוכם עימו.

50.   הנך מצהיר כי ידוע לך שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן/או פרסומו. כמו כן הנך מצהיר כי אין ולא תהיינה לך תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות ו/או מעניקת הפרס, בגין השימוש ופרסום הצילום לפי הוראות קנון זה. 

51.   הנך אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה מקרב עורכי התחרות ו/או מעניקת הפרס, כתוצאה מהשתתפותך בחרות, לרבות מתן ההרשאה כאמור להשתמש בצילום כאמור בתקנון זה. הנך  מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בניגוד למצגיך ו/או התחייבויותיך בתקנון זה ו/או כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בצילום ו/או בשימוש בו על פי תקנון זה.

52.   הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות אינטרנט בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות הינה שנה ממועד סיומה.

53.   האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, כלפי הגולשים, על ידי ידיעות אינטרנט ו/או אתר הפעילות ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

54.   לבירורים ושאלות ניתן לפנות לידיעות אינטרנט באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת service@ynet.co.il .

הננו מברכים אותך על השתתפותך בתחרות ומאחלים לך הצלחה רבה.

-         נספח א' -

כתב אישור וויתור מועמד לזכייה

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת תחרות הצילום LG yphoto זכיתי בפרס.

קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים לכל תנאיו.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלתי הפרס:______________ ידיי, אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרס  ו/או מי מטעמן בקרב עורכי התחרות לגבי זכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו.

 הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד של אחד מהגופים אשר נאסרה השתתפותם בתחרות  זה כאמור בתקנון.

זכייתי בתחרות לא הושגה אגב הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו.

במידה ויתברר ולו בדיעבד, כי אינני זכאי לפרס, אשיבו ו/או את שוויו הכספי (לפי העניין), למעניקת הפרס הרלבנטית, מיד עם דרישתה הראשונה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של מעניקת הפרס הרלבנטית ו/או ידיעות אינטרנט, על פי כל דין.        

 

שם הזוכה (פרטי + משפחה):________________________________      
מספר תעודת זהות:______________       שנת לידה:_________ כתובת:_______________________מיקוד:____________

טלפון:__________________   טלפון נייד:____________________

תאריך:____________                  חתימת הזוכה:_____________

 מצ"ב- צילום תעודת זהות הזוכה כולל הספח.